ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN

Chào bạn!

  • Bạn đang thao tác ở mục ‘Đăng ký Hội viên’ trên website của Tổng hội Xây dựng Việt Nam!
  • Tổng hội Xây dựng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tự nguyện tập hợp của các tổ chức Hội chuyên ngành về xây dựng, Hội xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội viên tập thể và Hội viên là các công dân Việt Nam, là chuyên gia về xây dựng, cùng nhau đoàn kết phấn đấu góp phần xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
  • Tổng hội Xây dựng Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thiểu số phục tùng đa số và hoạt động theo pháp luật của Nhà nước.
  • Tổng hội Xây dựng Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước, trụ sở đặt tại Hà Nội và có nhiều văn phòng đại diện tại các địa phương.
  • Tổng hội hoạt động theo Điều lệ được Bộ Nội vụ phê duyệt, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng và Bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực hoạt động theo quy định pháp luật!

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về Tổng hội Xây dựng Việt Nam tại địa chỉ website: https://tonghoixaydung.vn/gioi-thieu-chung

Trân trọng!

Tải mẫu đăng ký hội viên tại đây
Tải mẫu đăng ký hội viên tại đây

-Bản scan đơn xin gia nhập Tổng Hội xây dựng Việt Nam

-Ảnh chân dung

Ngày........tháng...........năm
Người đăng ký hội viên (ký tên)

Thông tin tổ chức

-Bản scan đơn xin gia nhập Tổng Hội xây dựng Việt Nam

-Bản sao Giấy phép thành lập/ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức

-Báo cáo hoạt động trong ba năm gần nhất

Thông tin người đại diện tổ chức tham gia Hội

-Ảnh chân dung

Ngày........tháng...........năm
Người đăng ký hội viên (ký tên)